Go to Top

Marzec 2016

Nabór ofert na zespół energetyczny do spalania biomasy

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP ; działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” przedstawiamy zapytanie ofertowe na zakup 2 sztuk zespołów energetycznych do spalania biomasy. Termin składania ofert – do dnia 25 kwietnia 2016 roku do godziny 15.00. Szczegóły zapytania ofertowego: Sprostowanie z dnia 15-03-2016 roku W związku z wystąpieniem oczywistej omyłki pisarskiej w ZAPYTANIU OFERTOWYM …Read More