Go to Top

Luty 2017

Wyniki postępowania ofertowego – wybór dostawcy

Wynik postępowania ofertowego z dnia 13.02.2017 Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem postępowania ofertowego, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertą (zarówno w części I, jak i części II zamówienia) otrzymaną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2017 jest Computer Center Marek Domagała. Postępowanie ofertowe było realizowane w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu z działania 3.3 RPO WSL.

Nabór ofert na działanie: 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

W związku z ubieganiem się przez firmę ENVUN Paweł Janoszek o dofinansowanie projektu w ramach działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwracam się z prośbą o złożenie ofert w odpowiedzi na przedstawione zapytanie ofertowe. Szczegóły znajdują się w załączniku.