Go to Top

Nabór ofert na działanie: 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

ENVUN i UE

W związku z ubieganiem się przez firmę ENVUN Paweł Janoszek o dofinansowanie projektu w ramach działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwracam się z prośbą o złożenie ofert w odpowiedzi na przedstawione zapytanie ofertowe. Szczegóły znajdują się w załączniku.

pdf

Zapytanie ofertowe