Go to Top

Wyniki postępowania ofertowego – wybór dostawcy

Wynik postępowania ofertowego z dnia 13.02.2017

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertą (zarówno w części I, jak i części II zamówienia) otrzymaną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2017 jest Computer Center Marek Domagała. Postępowanie ofertowe było realizowane w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu z działania 3.3 RPO WSL.