Go to Top

Nabór ofert na piłę – optymalizerke tarcicy

ENVUN i UE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP ; działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” przedstawiamy zapytanie ofertowe na zakup piły – optymalizerki tarcicy – Przelotowa Optymalizerka do Wycinania Wad. Termin składania ofert – do dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Szczegóły zapytania ofertowego:

pdf

Zapytanie ofertowe nr 1_RPO_2017

pdf

Zal. 1 do Zapytania ofertowego nr 1_RPO_2017

pdf

Zal. 2 do Zapytania ofertowego nr 1_RPO_2017