Go to Top

Kwiecień 2017

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup piły – optymalizerki tarcicy – Przelotowa Optymalizerka Do Wycinania Wad w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego NR 1/RPO/2017 w dniu 25-04-2017 roku wybrała dostawcę- Firmę WEINIG DIMTER GMBH&CO. KG