Go to Top

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

ENVUN i UE

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup piły – optymalizerki tarcicy – Przelotowa Optymalizerka Do Wycinania Wad w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP;

Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego NR 1/RPO/2017 w dniu 25-04-2017 roku wybrała dostawcę-

Firmę WEINIG DIMTER GMBH&CO. KG