Go to Top

Maj 2017

Nabór ofert na WCZEPIARKĘ

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek przedstawia zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2017 na zakup WCZEPIARKI. Termin składania ofert – do dnia 06.07.2017r. Szczegóły zapytania ofertowego: