Go to Top

Nabór ofert na WCZEPIARKĘ

ENVUN i UE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP;

Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek przedstawia zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2017 na zakup WCZEPIARKI.

Termin składania ofert – do dnia 06.07.2017r.

Szczegóły zapytania ofertowego:

pdf

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2017

pdf

Zał. 1 do Zapytania ofertowego nr 2/RPO/2017

pdf

Zał. 2 do Zapytania ofertowego nr 2/RPO/2017