Go to Top

Nabór ofert na piłę poprzeczną

ENVUN i UE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP;

Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek przedstawia zapytanie ofertowe nr 3/RPO/2017 na zakup PIŁY POPRZECZNEJ.

Termin składania ofert – do dnia 28.08.2017r.

Szczegóły zapytania ofertowego:

pdf

Zapytanie ofertowe nr 3_RPO_2017

pdf

Zal. 1 do Zapytania ofertowego nr 3_RPO_2017

pdf

Zal. 2 do Zapytania ofertowego nr 3_RPO_2017