Go to Top

Wrzesień 2017

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę PIŁY POPRZECZNEJ (KAPOWNICY) w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 3/RPO/2017 w dniu 05-09-2017 roku wybrała dostawcę- firmę  WEINING DIMTER GMBH&CO. KG.