Go to Top

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

ENVUN i UE

W związku z zakończeniem zbierania ofert

na dostawę PIŁY POPRZECZNEJ (KAPOWNICY)

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP;

Działanie 3.2  Innowacje w MŚP

firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego
nr 3/RPO/2017 w dniu 05-09-2017 roku wybrała dostawcę-

firmę  WEINING DIMTER GMBH&CO. KG.