Go to Top

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę PIŁY POPRZECZNEJ (KAPOWNICY) w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 3/RPO/2017 w dniu 05-09-2017 roku wybrała dostawcę- firmę  WEINING DIMTER GMBH&CO. KG.

Nabór ofert na piłę poprzeczną

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek przedstawia zapytanie ofertowe nr 3/RPO/2017 na zakup PIŁY POPRZECZNEJ. Termin składania ofert – do dnia 28.08.2017r. Szczegóły zapytania ofertowego:

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup Wczepiarki firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 2/RPO/2017 w dniu 07.07.2017 roku za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy  System TM A/S. Oferta uzyskała największa ilość punktów.

Nabór ofert na WCZEPIARKĘ

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek przedstawia zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2017 na zakup WCZEPIARKI. Termin składania ofert – do dnia 06.07.2017r. Szczegóły zapytania ofertowego:

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup piły – optymalizerki tarcicy – Przelotowa Optymalizerka Do Wycinania Wad w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego NR 1/RPO/2017 w dniu 25-04-2017 roku wybrała dostawcę- Firmę WEINIG DIMTER GMBH&CO. KG

Nabór ofert na piłę – optymalizerke tarcicy

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP ; działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” przedstawiamy zapytanie ofertowe na zakup piły – optymalizerki tarcicy – Przelotowa Optymalizerka do Wycinania Wad. Termin składania ofert – do dnia 24 kwietnia 2017 roku. Szczegóły zapytania ofertowego:

Wyniki postępowania ofertowego – wybór dostawcy

Wynik postępowania ofertowego z dnia 13.02.2017 Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem postępowania ofertowego, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertą (zarówno w części I, jak i części II zamówienia) otrzymaną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2017 jest Computer Center Marek Domagała. Postępowanie ofertowe było realizowane w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu z działania 3.3 RPO WSL.

Nabór ofert na działanie: 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

W związku z ubieganiem się przez firmę ENVUN Paweł Janoszek o dofinansowanie projektu w ramach działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwracam się z prośbą o złożenie ofert w odpowiedzi na przedstawione zapytanie ofertowe. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Informacja o wyborze-zespoły enegetyczne do spalania biomasy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup 2 sztuk zespołów energetycznych do spalania biomasy firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/ENVUN/2016 w dniu 26-04-2016 roku, za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy INTERMET KOTŁY GRZEWCZE Sp. z o.o. S.K.A.

Nabór ofert na zespół energetyczny do spalania biomasy

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP ; działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” przedstawiamy zapytanie ofertowe na zakup 2 sztuk zespołów energetycznych do spalania biomasy. Termin składania ofert – do dnia 25 kwietnia 2016 roku do godziny 15.00. Szczegóły zapytania ofertowego: Sprostowanie z dnia 15-03-2016 roku W związku z wystąpieniem oczywistej omyłki pisarskiej w ZAPYTANIU OFERTOWYM …Read More