Go to Top

Blog Archives

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę PIŁY POPRZECZNEJ (KAPOWNICY) w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 3/RPO/2017 w dniu 05-09-2017 roku wybrała dostawcę- firmę  WEINING DIMTER GMBH&CO. KG.

Nabór ofert na piłę poprzeczną

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek przedstawia zapytanie ofertowe nr 3/RPO/2017 na zakup PIŁY POPRZECZNEJ. Termin składania ofert – do dnia 28.08.2017r. Szczegóły zapytania ofertowego:

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup Wczepiarki firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 2/RPO/2017 w dniu 07.07.2017 roku za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy  System TM A/S. Oferta uzyskała największa ilość punktów.

Nabór ofert na WCZEPIARKĘ

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek przedstawia zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2017 na zakup WCZEPIARKI. Termin składania ofert – do dnia 06.07.2017r. Szczegóły zapytania ofertowego:

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup piły – optymalizerki tarcicy – Przelotowa Optymalizerka Do Wycinania Wad w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego NR 1/RPO/2017 w dniu 25-04-2017 roku wybrała dostawcę- Firmę WEINIG DIMTER GMBH&CO. KG

Nabór ofert na piłę – optymalizerke tarcicy

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP ; działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” przedstawiamy zapytanie ofertowe na zakup piły – optymalizerki tarcicy – Przelotowa Optymalizerka do Wycinania Wad. Termin składania ofert – do dnia 24 kwietnia 2017 roku. Szczegóły zapytania ofertowego:

Informacja o wyborze-zespoły enegetyczne do spalania biomasy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup 2 sztuk zespołów energetycznych do spalania biomasy firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/ENVUN/2016 w dniu 26-04-2016 roku, za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy INTERMET KOTŁY GRZEWCZE Sp. z o.o. S.K.A.

Nabór ofert na zespół energetyczny do spalania biomasy

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP ; działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” przedstawiamy zapytanie ofertowe na zakup 2 sztuk zespołów energetycznych do spalania biomasy. Termin składania ofert – do dnia 25 kwietnia 2016 roku do godziny 15.00. Szczegóły zapytania ofertowego: Sprostowanie z dnia 15-03-2016 roku W związku z wystąpieniem oczywistej omyłki pisarskiej w ZAPYTANIU OFERTOWYM …Read More

Profile i rury stalowe w nowej jakości!

Firma ENVUN w ramach zaspokojenia coraz większych potrzeb klientów, w najbliższym czasie planuje wprowadzenia rur i profili stalowych w pierwszym gatunku z atestami. Część asortymentu będzie sprowadzana pod zamówienia, lecz duża części rur i profili stalowych będzie znajdowała się na naszym magazynie aby szybko zagwarantować dostępność wymaganych przekroi. Oferta będzie obejmować profile i rury stalowe standardowe czarne jak i ocynkowane. Więcej szczegółów podamy niebawem. Zapraszamy do dalszej i szerszej współpracy.

ENVUN poszukuje pracowników!

Firma ENVUN poszukuje osob na dwa stanowiska: sekretariat/handlowiec handlowiec Wymagania: j. angielski i/lub j. niemiecki wykształcenie wyższe   Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: info@envun.com bądź dostarczenie dokumentów do siedziby firmy (ul. Przemysłowa 15, 42-160 Krzepice). Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr: (34) 327 30 69