Go to Top

Historia

D ziałalność naszej firmy rozpoczęła się 2 stycznia 2013 roku z siedzibą w Przystajni. Przedsiębiorstwo otrzymało nazwę ENVUN wywodzącą się z trzech słów: Environment (EN) – środowisko, Victory (V) – zwycięstwo oraz Union (UN) – zjednoczenie. Przedsiębiorstwo za główną sferę swych działań wybrało handel wyrobami hutniczymi, precyzując profilami i rurami stalowymi. Dodatkowo firma ENVUN świadczy usługi transportowe materiałów i towarów na terenie całej Unii Europejskiej. Nasze przedsiębiorstwo jest nowoczesna firmą, która ciągle się rozwija i poszerza zakres swej działalności.