Go to Top

Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Opis dziłania

ENVUN Paweł Janoszek

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie systemu ERP w celu automatyzacji procesów B2B”

 w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu ENVUN Paweł Janoszek będzie mógł prowadzić procesy zarządcze, operacyjne i pomocnicze w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych:

Wartość projektu:

865 145,10 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

703 370,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

270 127,00 PLN

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Działenie
3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej