Go to Top

dotacje

Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020

Firma ENVUN Paweł Janoszek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup urządzeń produkcyjnych w celu wdrożenia technologii zgłoszonej do ochrony patentowej i produkcji innowacyjnych elementów drewnianych” Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności działalności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie niestosowanych dotychczas rozwiązań technologicznych, które pozwolą na zwiększenie jej konkurencyjności przy jednoczesnym uwzględnieniu najważniejszych celów i kierunków rozwoju wskazanych w dokumentach strategicznych. Wartość projektu: 4 814 400,00 PLN Dofinansowanie projektu …Read More