Go to Top

Unia Europejska

Firma ENVUN korzysta z Funduszy Europejskich. Pozyskiwane w ten sposób środki są przeznaczane na różnego rodzaju projekty. Wszystkie na celu maja poprawę konkurencyjności firmy oraz rozwój produkowanych przez nas produktów. Poniżej przedstawiamy aktualnie realizowane projekty: